Засідання спецради 20 вересня 2017 року

Valentina 17 Серпень, 2017 - 14:08

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Аскарова  Віктора  Рустамовича на тему:  «Продуктивність гібридів буряків цукрових нового покоління за використання комплексних мікродобрив та фунгіцидів у Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво.
Науковий керівник – Сінченко Віктор Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, заступник директора з наукової роботи Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

О 13:00 - кандидатська дисертація Шамсутдінової Анастасії Василівни на тему:  «Особливості формування врожаю і якості коренеплодів буряків цукрових залежно від застосування мікродобрив у Лісостепу України»  за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво.
Науковий керівник – Сінченко Віктор Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, заступник директора з   наукової роботи Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Засідання спецради 19 вересня 2017 року

Valentina 17 Серпень, 2017 - 14:05

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Красновського Сергія Анатолійовича на тему: "Селекційна цінність інбредних ліній кукурудзи як компонентів холодостійких високоврожайних гібридів"  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Жемойда Віталій Леонідович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського Національного університету біоресурсів і природокористування України.

О 13:00 - кандидатська дисертація Олекшій Людмили Мирославівни на тему: «Продуктивність буряків цукрових залежно від застосування регуляторів росту та мікродобрив в правобережній частині Лісостепу України»  за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
Науковий керівник – Іваніна Вадим Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач відділу агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Засідання спецради 28 вересня 2016 року

Valentina 29 Серпень, 2016 - 16:31

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Бузинного Миколи Володимировича на тему: «Продуктивність пшениці м’якої озимої за реалізації генетичного потенціалу сортів та елементів технології вирощування у Лісостепу України» за  спеціальністю – 06.01.09 – рослинництво
Науковий керівник – Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції пшениці м’якої озимої та горошку посівного (ярого) (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

О 13:00 - кандидатська дисертація Мандровської Світлани Миколаївни на тему: «Агроекологічні основи введення в культуру проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в Лісостепу України»​ за  спеціальністю – 6.01.09 – рослинництво
Науковий керівник – Балан Василь Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

Засідання спецради 27 вересня 2016 року

Valentina 29 Серпень, 2016 - 14:09

Рішенням  МОН України від 11.07.2016 року № 820 п. 10 дозволено разовий захист зі спеціальності 06.01.13 – гербологія (сільськогосподарські науки) в Спеціалізованій Вченій раді Д 26.360.01 при Інституті біоенергетичних культур і цукрових  буряків НААН.

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Токарчука Максима Михайловича на тему: «Біологічні особливості золотушника канадського (Solidago canadensis L.) і наукове обгрунтування ефективної системи його контролювання в Правобережному Лісостепу» за  спеціальністю – 06.01.13 – гербологія
Науковий керівник – Іващенко Олександр Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН)

О 13:00 - кандидатська дисертація Мошківської Сніжани Валентинівни на тему: «Біологічні особливості борщівника Сосновського і наукове обґрунтування ефективної системи його контролювання в Правобережному Лісостепу України» за  спеціальністю 06.01.13 – гербологія
Науковий керівник – Іващенко Олександр Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН)

Засідання спецради 26 вересня 2016 року

Valentina 29 Серпень, 2016 - 13:50

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Балагури Олега Вікторовича на тему: «Біологічні і агротехнічні основи виробництва насіння сучасних гібридів буряків цукрових у Центральному Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05

Засідання спецради 12 липня 2016 року

Valentina 16 Червень, 2016 - 10:50

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Димитрова Сергія Георгійовича на тему: «Формування продуктивності гібридів соняшнику з генетичною стійкістю до гербіцидів в умовах Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво
Науковий керівник – Присяжнюк Олег Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

О 13:00 - кандидатська дисертація Тимошенка  Олександра Олексійовича на тему: «Удосконалення методу оцінки і створення вихідного  матеріалу сої  для селекції  на продуктивність»  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво
Науковий керівник – Щербина Олена Зіновіївна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу селекції і насінництва зернобобових культур, заступник директора з наукової роботи з питань селекції (Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»)

Засідання спецради 7 червня 2016 року

Valentina 6 Травень, 2016 - 14:25

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Заїки Євгенія Вікторовича на тему:  «Оцінка поліморфізму сортів пшениці м’якої для створення нових генотипів» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво
Науковий керівникСозінов Олексій Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН і НААН, радник президії НАН України, завідувач відділу молекулярної генетики рослин (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»)

О 13:00 - кандидатська дисертація Гуменюка Олександра Володимировича на тему: "Створення вихідного селекційного матеріалу пшениці озимої з використанням світової колекції"  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво
Науковий керівникДубовий Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідуючий кафедрою загальної екології (Житомирський національний агроекологічний університет)

Засідання спецради 19 квітня 2016 року

Valentina 18 Березень, 2016 - 08:25

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Шутенко Таїси Олександрівни на тему: «Однофазний спосіб збирання насіння цукрових буряків за хімічного підсушування насінників»
Науковий керівник – Гізбуллін Наїль Гайфуллович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Заслужений діяч науки і техніки України

О 13:00 - кандидатська дисертація Шевель Лариси Олексіївни на тему: «Біологічні особливості рослин калістефусу китайського (Сallistephus chinensis (l.) nees) та їх використання в селекційному процесі»
Науковий керівник – Рудник-Іващенко Ольга Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник (Інститут садівництва, заступник директора з науково-інноваційної роботи)

Засідання спецради 1 березня 2016 року

Valentina 28 Січень, 2016 - 15:33

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Юрченко Тетяни Василівни на тему: "Мінливість господарсько цінних ознак у гібридних поколіннях пшениці м’якої озимої за дії мутагенів"
Науковий керівник – Волощук Сергій Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу біотехнології селекційного процесу (Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України)

О 12:30 - кандидатська дисертація Гагіна Андрія Олександровича на тему: "Мінливість та успадкування господарсько-цінних ознак у вики ярої"
Науковий керівник: Михайлов В’ячеслав Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України (Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН України»)

Засідання спецради 26 січня 2016 року

Valentina 16 Грудень, 2015 - 10:22

о 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Шевченко Тамари Василівни на тему: "Продуктивність буряків цукрових різних біологічних форм залежно від позакореневого застосування добрив і фунгіцидів проти хвороб листкового апарату"
Науковий керівник – Заришняк Анатолій Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, віце–президент - головний вчений секретар Національної Академії Аграрних Наук України

о 12:30 - кандидатська дисертація Марчук Олександри Олегівни на тему: "Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування"
Науковий керівник: Курило Василь Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник академіка-секретаря відділення землеробства, меліорації та механізації (Національна академія аграрних наук України) 

Сторінки