Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

Засідання спецради 31 липня 2018 року

Valentina 26 Червень, 2018 - 14:02

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Дриги Вікторії Вікторівни на тему: "Формування садивного матеріалу – ризом міскантусу залежно від умов його вирощування"  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Доронін Володимир Аркадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторією насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).

О 13:00 - кандидатська дисертація Топчій Оксани Володимирівни  на тему:  «Розробка елементів технології вирощування сочевиці в умовах Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
Науковий керівник – Присяжнюк Олег Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України).

Засідання спецради 29 травня 2018 року

Valentina 27 Квітень, 2018 - 09:15

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Коровко Інни Ігорівни на тему: «Модифікаційні зміни рівня адаптивності гібридів буряків цукрових до стресу в умовах Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
Науковий консультант – Присяжнюк Олег Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).

О 13:00 - кандидатська дисертація Байдюк Тетяни Олександрівни  на тему:  «Особливості формування і прояву господарсько-цінних ознак у колекційних зразків люпину білого» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Левченко Тетяна Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (ННЦ «Інститут землеробства НААН»).

Засідання спецради 13 березня 2018 року

Valentina 8 Лютий, 2018 - 14:54

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Миколайко Валерія Павловича на тему: «Агробіологічні основи формування врожаю та якості насіння цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю - 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий консультант – Доронін Володимир Аркадійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).

Засідання спецради 5 грудня 2017 року

Valentina 3 Листопад, 2017 - 09:59

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Бажиної-Галушко Наталії Олександрівни на тему: «Забур’янення посівів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) і розробка системи її захисту в умовах Лісостепу України»,  за спеціальністю 06.01.13 «гербологія».
Науковий керівник – Іващенко Олександр Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, головний науковий співробітник.

О 13:00 - кандидатська дисертація Дзюбенко Ірини Миколаївни на тему: «Продуктивність гібридів буряків цукрових за застосування мікродобрив і строків збирання врожаю у правобережному Лісостепу України»,  за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво..
Науковий керівник – Ермантраут Едуард Рудольфович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технологій у рослинництві і захисту рослин (Білоцерківський національний аграрний університет МОН України).

Засідання спецради 20 вересня 2017 року

Valentina 17 Серпень, 2017 - 14:08

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Аскарова  Віктора  Рустамовича на тему:  «Продуктивність гібридів буряків цукрових нового покоління за використання комплексних мікродобрив та фунгіцидів у Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво.
Науковий керівник – Сінченко Віктор Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, заступник директора з наукової роботи Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

О 13:00 - кандидатська дисертація Шамсутдінової Анастасії Василівни на тему:  «Особливості формування врожаю і якості коренеплодів буряків цукрових залежно від застосування мікродобрив у Лісостепу України»  за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво.
Науковий керівник – Сінченко Віктор Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, заступник директора з   наукової роботи Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Засідання спецради 19 вересня 2017 року

Valentina 17 Серпень, 2017 - 14:05

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Красновського Сергія Анатолійовича на тему: "Селекційна цінність інбредних ліній кукурудзи як компонентів холодостійких високоврожайних гібридів"  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Жемойда Віталій Леонідович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського Національного університету біоресурсів і природокористування України.

О 13:00 - кандидатська дисертація Олекшій Людмили Мирославівни на тему: «Продуктивність буряків цукрових залежно від застосування регуляторів росту та мікродобрив в правобережній частині Лісостепу України»  за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
Науковий керівник – Іваніна Вадим Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач відділу агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Засідання спецради 28 вересня 2016 року

Valentina 29 Серпень, 2016 - 16:31

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Бузинного Миколи Володимировича на тему: «Продуктивність пшениці м’якої озимої за реалізації генетичного потенціалу сортів та елементів технології вирощування у Лісостепу України» за  спеціальністю – 06.01.09 – рослинництво
Науковий керівник – Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції пшениці м’якої озимої та горошку посівного (ярого) (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

О 13:00 - кандидатська дисертація Мандровської Світлани Миколаївни на тему: «Агроекологічні основи введення в культуру проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в Лісостепу України»​ за  спеціальністю – 6.01.09 – рослинництво
Науковий керівник – Балан Василь Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

Засідання спецради 27 вересня 2016 року

Valentina 29 Серпень, 2016 - 14:09

Рішенням  МОН України від 11.07.2016 року № 820 п. 10 дозволено разовий захист зі спеціальності 06.01.13 – гербологія (сільськогосподарські науки) в Спеціалізованій Вченій раді Д 26.360.01 при Інституті біоенергетичних культур і цукрових  буряків НААН.

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Токарчука Максима Михайловича на тему: «Біологічні особливості золотушника канадського (Solidago canadensis L.) і наукове обгрунтування ефективної системи його контролювання в Правобережному Лісостепу» за  спеціальністю – 06.01.13 – гербологія
Науковий керівник – Іващенко Олександр Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН)

О 13:00 - кандидатська дисертація Мошківської Сніжани Валентинівни на тему: «Біологічні особливості борщівника Сосновського і наукове обґрунтування ефективної системи його контролювання в Правобережному Лісостепу України» за  спеціальністю 06.01.13 – гербологія
Науковий керівник – Іващенко Олександр Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН)

Засідання спецради 26 вересня 2016 року

Valentina 29 Серпень, 2016 - 13:50

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Балагури Олега Вікторовича на тему: «Біологічні і агротехнічні основи виробництва насіння сучасних гібридів буряків цукрових у Центральному Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05

Засідання спецради 12 липня 2016 року

Valentina 16 Червень, 2016 - 10:50

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Димитрова Сергія Георгійовича на тему: «Формування продуктивності гібридів соняшнику з генетичною стійкістю до гербіцидів в умовах Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво
Науковий керівник – Присяжнюк Олег Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

О 13:00 - кандидатська дисертація Тимошенка  Олександра Олексійовича на тему: «Удосконалення методу оцінки і створення вихідного  матеріалу сої  для селекції  на продуктивність»  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво
Науковий керівник – Щербина Олена Зіновіївна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу селекції і насінництва зернобобових культур, заступник директора з наукової роботи з питань селекції (Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»)

Сторінки