Засідання спецради

22 Грудень, 2020 - 10:00 Смолкова Надія Петрівна «Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів», затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року | Анотація | Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду | Відгук Карпук Л.М., Відгук Ткаліча Ю.І.
30 Вересень, 2020 - 10:00 Сміх Василь Миколайович «Наукове обґрунтування конкурентної спроможності посівів нуту і розробка ефективної системи захисту їх від бур'янів у Правобережному Лісостепу України» | 06.01.13 - гербологія | Автореферат | Дисертація | Відгук Ткаліча Ю.І., Відгук Чернелівської О.О.
29 Вересень, 2020 - 13:00 Парфенюк Оксана Олександрівна «Селекційно-генетичні методи створення вихідних матеріалів буряків цукрових з поліпшеними параметрами форми коренеплоду та технологічними якостями цукросировини» | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Дисертація | Відгук Рябовол Л.О., Відгук Жемойди В.Л.
29 Вересень, 2020 - 10:00 Кононюк Надія Олександрівна «Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в умовах Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Дисертація | Відгук Юника А.О., Відгук Мельника А.В.
23 Жовтень, 2019 - 10:00 Найденко Василь Васильович «Специфіка забур’янення посівів проса прутоподібного та розробка системи їх захисту у Правобережному Лісостепу України» | 06.01.13 – гербологія | Автореферат | Відгук Іващенко О.О., Відгук Чернелівської О.О.
22 Жовтень, 2019 - 13:00 Різник Владислав Миколайович «Особливості процесів забур'янення і удосконалення контролювання бур'янів у посівах сочевиці Правобережного Лісостепу України» | 06.01.13 – гербологія | Автореферат | Відгук Ткаліча Ю.І., Відгук Сторчоуса І.М.
22 Жовтень, 2019 - 10:00 Потапова Валентина Петрівна «Наукове обґрунтування захисту посівів буряків цукрових від бур’янів без індукування хімічних стресів рослин культури» | 06.01.13 – гербологія | Автореферат | Відгук Задорожного В.С., Відгук Зузи В.С.
9 Липень, 2019 - 09:00 Гнап Ірина Василівна Інтродукція сортів верби енергетичної та удосконалення технології їх вирощування у Західному Поліссі | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Кулика М.І., Відгук Федорчука М.І.
30 Травень, 2019 - 10:00 Король Лариса Володимирівна «Формування біологічного потенціалу гороху залежно від застосування добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Карпук Л.М., Відгук Новицької Н.В.
19 Березень, 2019 - 13:00 Моргун Іван Андрійович "Формування насіння цукрових буряків та садивного матеріалу міскантусу в умовах краплинного зрошення" | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Макарчука О.С., Відгук Рябовол Л.О.
19 Березень, 2019 - 10:00 Коцар Марія Олександрівна "Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції міскантусу біотехнологічними методами" | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Кляченко О.Л., Відгук Опалко А.І.
11 Грудень, 2018 - 10:00 Макух Ярослав Петрович «Теоретичні та практичні аспекти формування фітоценозів багаторічних біоенергетичних культур» | 06.01.13 - гербологія | Автореферат | Відгук Швартау В.В., Відгук Ткаліча Ю.І., Відгук Зузи В.С.
31 Липень, 2018 - 13:00 Топчій Оксана Володимирівна «Розробка елементів технології вирощування сочевиці в умовах Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Ермантраута Е.Р., Відгук Каленської С.М.
31 Липень, 2018 - 10:00 Дрига Вікторія Вікторівна "Формування садивного матеріалу – ризом міскантусу залежно від умов його вирощування" | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Коника Г.С., Відгук Жемойди В.Л.

Сторінки