«Продуктивність буряків цукрових залежно від застосування регуляторів росту та мікродобрив в правобережній частині Лісостепу України»