«Розробка елементів технології вирощування сочевиці в умовах Лісостепу України»