Засідання спецради 19 вересня 2017 року

Valentina 17 Серпень, 2017 - 14:05

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Красновського Сергія Анатолійовича на тему: "Селекційна цінність інбредних ліній кукурудзи як компонентів холодостійких високоврожайних гібридів"  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Жемойда Віталій Леонідович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського Національного університету біоресурсів і природокористування України.

О 13:00 - кандидатська дисертація Олекшій Людмили Мирославівни на тему: «Продуктивність буряків цукрових залежно від застосування регуляторів росту та мікродобрив в правобережній частині Лісостепу України»  за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
Науковий керівник – Іваніна Вадим Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, завідувач відділу агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.