Засідання спецради 13 березня 2018 року

Valentina 8 Лютий, 2018 - 14:54

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Миколайко Валерія Павловича на тему: «Агробіологічні основи формування врожаю та якості насіння цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю - 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий консультант – Доронін Володимир Аркадійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).