Засідання спецради 31 липня 2018 року

Valentina 26 Червень, 2018 - 14:02

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Дриги Вікторії Вікторівни на тему: "Формування садивного матеріалу – ризом міскантусу залежно від умов його вирощування"  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Доронін Володимир Аркадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторією насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).

О 13:00 - кандидатська дисертація Топчій Оксани Володимирівни  на тему:  «Розробка елементів технології вирощування сочевиці в умовах Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
Науковий керівник – Присяжнюк Олег Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України).