Засідання спецради 26 вересня 2016 року

Valentina 29 Серпень, 2016 - 13:50

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Балагури Олега Вікторовича на тему: «Біологічні і агротехнічні основи виробництва насіння сучасних гібридів буряків цукрових у Центральному Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво
Науковий консультант – Балан Василь Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)