Разові спецради

Valentina 6 Грудень, 2021 - 10:14

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

 

 
ПІБ здобувача:  Мирошниченко Микола Сергійович
Тема дисертації: «Продуктивність короткоротаційних сівозмін і родючість ґрунту залежно від способів обробітку та удобрення в Лівобережному Лісостепу України», затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 18 січня 2017 року (протокол № 1)
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 Агрономія
Контактна особа

Завідувач аспірантури
Наталія ЗАЦЕРКОВНА E-mail: aspiranturaisb@ukr.net
номер телефону: (098) 926-75-62

Інформація про захист  
Дата та місце захисту:

«  18  »    жовтня    2022 р. о 10-00 годині за адресою:
03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, .Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України 

Науковий керівник:
Цвей Ярослав Петрович,

доктор сільськогосподарських наук,
06.01.01 Загальне землеробство, професор,завідувач лабораторії агроекомоніторингу та проблем землеробства, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Голова ради:

Присяжнюк Олег Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 
06.01.09 Рослинництво, с.н.с., 
завідувач відділу цифрових технологій в агрономії
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Рецензенти

Сінченко Віктор Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, 
06.01.09 Рослинництво, професор, 
заступник директора з наукової роботи
 Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

РЕЦЕНЗІЯ


Бондар Світлана Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.01 Загальне землеробство, 
 завідувачка науково-організаційного відділу та аспірантури 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

РЕЦЕНЗІЯ

Опоненти:

Літвінов Дмитро Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, 
06.01.01 загальне землеробство, с.н.с. 
доцент кафедри землеробства та гербології 
Національного університету біоресурсів і природокористування України

ВІДГУК


Примак Іван Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, 
06.01.01 Загальне землеробство, професор, 
завідувач кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства 
Білоцерківського національного аграрного університету

ВІДГУК

Рішення Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради від 09.08.2022 р. НАКАЗ
Висновок наукового керівника: ВИСНОВОК
Висновок відділу землеробства та агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
 

Відеотрансляція захисту доступна за посиланням:
Посилання:
https://bioenergy2.webex.com/bioenergy2-ru/j.php?MTID=ma9efb3f3ee59a2dcf02cc0d3fe0d1cdf

Номер:
2744 973 5691

Пароль:
3Js49QJSmP3

  Відеозапис засідання ради
   
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

 
ПІБ здобувача:  Пашинська Катерина Леонідівна
Тема дисертації:

«Вплив доз та строків внесення добрив на врожайність і якість зерна сорго зернового в Лісостепу України»,  затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 18 січня 2017 року (протокол № 1)

Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 Агрономія
Контактна особа

Завідувач аспірантури
Наталія ЗАЦЕРКОВНА E-mail: aspiranturaisb@ukr.net
номер телефону: (098) 926-75-62

Інформація про захист  
Дата та місце захисту:

« 28 »   вересня    2022 р. о 10-00 годині за адресою:
03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, .Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України 

Науковий керівник: Іваніна Вадим Віталійович, доктор сільськогосподарських наук,06.01.04 Агрохімія, доцент, завідувач відділу землеробства та агрохімії  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Голова ради:

Сторожик Лариса Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, 
06.01.09 Рослинництво, с.н.с., 
головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Рецензенти

Ганженко Олександр Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, 
06.01.09 Рослинництво, с.н.с., 
завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування та переробляння біоенергетичних культур
 Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

РЕЦЕНЗІЯ

Опоненти:

Господаренко Григорій Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, 
 06.01.04 Агрохімія, професар, 
професор кафедри агрохімії та ґрунтознавства 
Уманського національного університету садівництва

ВІДГУК


Антал Тетяна Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, 
06.01.09 Рослинництво, доцент, 
доцент кафедри рослинництва 
Національного університету біоресурсів і природокористування України

ВІДГУК


Правдива Людмила Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, 
06.01.09 Рослинництво, 
доцент кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин 
Білоцерківського національного аграрного університету

ВІДГУК

Рішення Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради від 09.08.2022 р. НАКАЗ
Висновок наукового керівника: ВИСНОВОК
Висновок відділу землеробства та агрохімії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
 

Відеотрансляція захисту доступна за посиланням:

https://bioenergy2.webex.com/bioenergy2-ru/j.php?MTID=mab8ef12fed01e6fc0...

Номер наради: 2743 451 7521
Пароль: 7GCuie2YFH7

  Відеозапис засідання ради
   
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

ДФ 26.360.010
ПІБ здобувача:  Меленті Вікторія Олександрівна
Тема дисертації: «Несправжня щитівка (Hemiptera, Coccidae) на ялинах в зелених насадженнях Харківської області та заходи щодо зменшення їх шкідливості», затверджена на засіданні Вченої ради факультету захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева МОН України (протокол №4 від 19 жовтня 2016 року). 
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 202 Захист і карантин рослин
Прийняття дисертації до розгляду: 29.12.2021
Дата та місце захисту: «18» січня 2022 р. о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.010 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1.
Науковий керівник:

Леженіна Ірина Павлівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології і ентомології ім. проф. Б.М. Литвинова Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева МОН України

Опоненти:

Сикало О.О., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри інтегрованого захисту і карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування   ВІДГУК

Стригун О.О., доктор с.-г. наук, ст. науковий співробітник , зав. лабораторії ентомології та стійкості с.-г. культур проти шкідників Інституту захисту рослин НААН  ВІДГУК

Наказ МОН від 28.12.2021 № 1446 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН України

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/vid-281221-1446-df.pdf

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.010
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

ДФ 26.360.009
ПІБ здобувача:  Черняк Микола Олександрович
Тема дисертації: «Удосконалення технології застосування позакореневого удобрення та гербіцидів на посівах пшениці озимої в Правобережному Лісостепу» затверджена на засіданні Вченої ради Національного наукового центру «Інститут землеробства  НААН України» (протокол № 15 від “23” грудня 2016 року, зі змінами внесеними на засіданні фахового семінару та затвердженими рішенням Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України протокол № 3 від 10 грудня 2021 року).
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 "Агрономія"
Прийняття дисертації до розгляду: 30.12.2021
Дата та місце захисту: Планується 21.01.2022 об 10-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.009 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1
Науковий керівник:

Малієнко Анатолій Митрофанович, доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник відділу обробітку ґрунту та боротьби з бур’янами, Національний науковий центр «Інститут землеробства  НААН України».

Опоненти:

Чинчик Олександр Сергійович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин, заклад вищої освіти "Подільський державний університет"  ВІДГУК

Карпук Леся Михайлівна, д.с.-г.н., професор, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України  ВІДГУК

Наказ МОН від 28.12.2021 № 1446 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН України

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/vid-281221-1446-df.pdf

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.009
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

ДФ 26.360.008
ПІБ здобувача:  Шаповаленко Роман Михайлович
Тема дисертації: «Продуктивність гібридів буряків цукрових за застосування елементів біологізації, мікродобрив і регуляторів росту в умовах Правобережного Лісостепу України», затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 18 січня 2017 року (протокол № 1)
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 Агрономія
Прийняття дисертації до розгляду: 20.12.2021
Дата та місце захисту: 12 січня 2022 року о 10 годині за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна. 25, корпус 1, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Науковий керівник:

Іваніна Вадим Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент,  завідувач лабораторії агрохімії та екології грунтів Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Опоненти:

Господаренко Г., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва    ВІДГУК

Юник А.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування   ВІДГУК

Наказ МОН від 16.12.2021 № 1384 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН України

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/vid-161221-1384-df.pdf

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.008
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

ДФ 26.360.007
ПІБ здобувача:  Вокальчук Богдан Миколайович
Тема дисертації: «Продуктивність енергетичних плантацій верби прутовидної впродовж другого циклу вирощування», затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 30 січня 2018 року (протокол № 1)
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 Агрономія
Прийняття дисертації до розгляду: 17.12.2021
Дата та місце захисту: 29 грудня 2021 року о 13-00 годині за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна. 25, корпус 1, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Науковий керівник:

Фучило Ярослав Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

Опоненти:

Дебринюк Ю.М., д.с.-г.н.. професор кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України  ВІДГУК

Третьякова С., к.с.-г.н., доцент кафедри рослинництва ім. О.І. Зінченка  Уманського національного університету садівництва   ВІДГУК

 Наказ МОН від 16.12.2021 № 1384 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН України 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/vid-161221-1384-df.pdf

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.007
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

ДФ 26.360.006
ПІБ здобувача: Зелінський Богдан Валерійович
Тема дисертації: «Ріст і розвиток енергетичних плантацій верб залежно від едафічних умов та агротехніки на маргінальних землях Київського Полісся», затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 18 січня 2017 року (протокол № 1)
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 Агрономія
Прийняття дисертації до розгляду: 17.12.2021

Дата та місце захисту:

Оголошення про зміну дати захисту дисертації

12 січня 2022 року о 13-00 годині за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна. 25, корпус 1, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Науковий керівник:

Фучило Ярослав Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

Опоненти:

Гайда Юрій Іванович,  доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри аграрних технологій та лісового господарства Національного університету "Чернігівська політехніка"   ВІДГУК

Юник Анатолій Васильович, к.с.-г.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України  ВІДГУК

 Наказ МОН від 16.12.2021 № 1384 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН України 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/vid-161221-1384-df.pdf

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.006
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

ДФ 26.360.005
ПІБ здобувача: Завгородня Світлана Володимирівна
Тема дисертації: «Формування продуктивності та якості насіння сорго зернового залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України», затверджена 30 січня 2018 року (протокол № 1)
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 Агрономія
Прийняття дисертації до розгляду: 02.11.2021
Дата та місце захисту: 22 грудня 2021 року о 10 годині за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна. 25, корпус 1, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Науковий керівник:

Сторожик Лариса Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових та біоенергетичних культур . Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

Опоненти:

Любич Віталій Володимирович, д.с.-г.н.. професор, Уманський національний університет садівництва  ВІДГУК

Юник Анатолій Васильович, к.с.-г.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України  ВІДГУК

Наказ МОН від 02.12.2021 № 1296 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН України

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/11/vid-021221-1296-df.pdf

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
 

Відеозапис засідання ради: частина 1;  частина 2

  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.005
  Рішення Вченої ради ІБКїЦБ НААН

 

ДФ 26.360.004
ПІБ здобувача: Цілинко Любов Миколаївна
Тема дисертації: «Розробка ефективної системи захисту посівів рису від бур'янів у Південному Степу України»,  затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 30 січня 2018 року  
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 202 "Захист і карантин рослин"
Прийняття дисертації до розгляду: 20.07.2021
Дата та місце захисту: Планується 10.08.2021 об 11-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.004 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1. 
Науковий керівник:

Сторожик Лариса Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових та біоенергетичних культур  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України:

Дудченко Тетяна Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,  менеджер з агрономічної підтримки Південного регіону, Компанія Corteva Agriscience в Україні.

Опоненти:

Ткаліч Юрій  Ігорович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри землеробства Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України   ВІДГУК

Карпук Леся Михайлівна, д.с.-г.н., професор, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського на­ціо­нального аграрного універ­ситету МОН України  ВІДГУК

Наказ МОН від 19.07.2021826 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН України

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifi...

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.004
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

 

ДФ 26.360.003
ПІБ здобувача: Слободянюк Світлана Володимирівна
Тема дисертації: «Особливості формування продуктивності сочевиці залежно від інокуляції та позакореневого підживлення в умовах Лісостепу України»,  затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Протокол № 1 від 30 січня 2018 року  
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 "Агрономія"
Прийняття дисертації до розгляду: 27.05.2021
Дата та місце захисту: Планується 01.07.2021 об 10-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.003 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1. 
Науковий керівник: Присяжнюк Олег Іванович кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, зав. відділу математичного моделювання та цифрових технологій в агрономії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Опоненти:

Мельник Андрій Васильович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри рослинництва, Сумський національний аграрний університет.   ВІДГУК

Новицька Наталія Валеріївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри рослинництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України  ВІДГУК

Наказ МОН від 24.05.2021 № 566 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів
МОН України

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.003
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

ДФ 26.360.002
ПІБ здобувача: Іваніна Роман Вадимович
Тема дисертації: «Відтворення родючості чорнозему вилугуваного та продуктивність культур ланки зерно-бурякової сівозміни в Правобережному Лісостепу України»,  затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року  
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 "Агрономія"
Прийняття дисертації до розгляду: 17.05.2021
Дата та місце захисту: Планується 30.06.2021 об 10-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.002 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1. 
Науковий керівник:
Цвей Ярослав Петрович

 доктор сільськогосподарських наук, професор, зав. відділу а агроекомоніторингу та проблем землеробства Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

Опоненти:

Цюк Олексій Анатолійович, д.с.-г.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України  ВІДГУК

Примак Іван Дмитрович, д.с.-г.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет  ВІДГУК

Наказ МОН від 30.04.2021 № 494 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення деяких змін до наказів МОН України

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.002
   Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 


 

ДФ 26.360.001
ПІБ здобувача: Смолкова Надія Петрівна
Тема дисертації: «Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів», затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року  
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 202 "Захист і карантин рослин"
Прийняття дисертації до розгляду: 11.10.2020
Дата та місце захисту: 22.12.2020 об 10-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.001 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1. 
Науковий керівник: Ременюк Світлана Олександрівна. кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії гербології, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України  
Опоненти: Карпук Л.М., д.с.-г.н., професор кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету (відгук)
Ткаліч Ю.І., д.с.-г.н, професор,зав кафедри загального землеробства та грунтознавства Дніпровського  державного аграрно-економічного університету (відгук)

Наказ МОН від 09.11.2020 № 1392 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів МОН від 18.08.2020 № 1064, від 28.09.2020 № 1198 та 21.10.2020 № 1287

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН
ДФ 26.360.008
ПІБ здобувача:  Шаповаленко Роман Михайлович
Тема дисертації: «Продуктивність гібридів буряків цукрових за застосування елементів біологізації, мікродобрив і регуляторів росту в умовах Правобережного Лісостепу України», затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 18 січня 2017 року (протокол № 1)
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 Агрономія
Прийняття дисертації до розгляду: 20.12.2021
Дата та місце захисту: 12 січня 2022 року о 10 годині за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна. 25, корпус 1, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Науковий керівник:

Іваніна Вадим Віталійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент,  завідувач лабораторії агрохімії та екології грунтів Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Опоненти:

Господаренко Г., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва    ВІДГУК

Юник А.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування   ВІДГУК

Наказ МОН від 16.12.2021 № 1384 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН України

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/vid-161221-1384-df.pdf

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.008
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН