Разові спецради

Valentina 24 Грудень, 2020 - 10:14

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

ДФ 26.360.001
ПІБ здобувача: Смолкова Надія Петрівна
Тема дисертації: «Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів», затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року  
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 202 "Захист і карантин рослин"
Прийняття дисертації до розгляду: 11.10.2020
Дата та місце захисту: 22.12.2020 об 10-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.001 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1. 
Науковий керівник: Ременюк Світлана Олександрівна. кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії гербології, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України  
Опоненти: Карпук Л.М., д.с.-г.н., професор кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету (відгук)
Ткаліч Ю.І., д.с.-г.н, професор,зав кафедри загального землеробства та грунтознавства Дніпровського  державного аграрно-економічного університету (відгук)

Наказ МОН від 21.10.2020 № 1287 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів МОН від 18.08.2020 № 1064 та від 28.09.2020 № 1198

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН