Разові спецради

Valentina 21 Липень, 2021 - 11:14

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

ДФ 26.360.004
ПІБ здобувача: Цілинко Любов Миколаївна
Тема дисертації: «Розробка ефективної системи захисту посівів рису від бур'янів у Південному Степу України»,  затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 30 січня 2018 року  
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 202 "Захист і карантин рослин"
Прийняття дисертації до розгляду: 20.07.2021
Дата та місце захисту: Планується 10.08.2021 об 11-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.004 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1. 
Науковий керівник:

Сторожик Лариса Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових та біоенергетичних культур  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України:

Дудченко Тетяна Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,  менеджер з агрономічної підтримки Південного регіону, Компанія Corteva Agriscience в Україні.

Опоненти:

Ткаліч Юрій  Ігорович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри землеробства Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України   ВІДГУК

Карпук Леся Михайлівна, д.с.-г.н., професор, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського на­ціо­нального аграрного універ­ситету МОН України  ВІДГУК

Наказ МОН від 19.07.2021826 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів МОН України

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifi...

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.004
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

 

ДФ 26.360.003
ПІБ здобувача: Слободянюк Світлана Володимирівна
Тема дисертації: «Особливості формування продуктивності сочевиці залежно від інокуляції та позакореневого підживлення в умовах Лісостепу України»,  затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Протокол № 1 від 30 січня 2018 року  
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 "Агрономія"
Прийняття дисертації до розгляду: 27.05.2021
Дата та місце захисту: Планується 01.07.2021 об 10-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.003 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1. 
Науковий керівник: Присяжнюк Олег Іванович кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, зав. відділу математичного моделювання та цифрових технологій в агрономії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Опоненти:

Мельник Андрій Васильович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри рослинництва, Сумський національний аграрний університет.   ВІДГУК

Новицька Наталія Валеріївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри рослинництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України  ВІДГУК

Наказ МОН від 24.05.2021 № 566 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів
МОН України

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.003
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 

ДФ 26.360.002
ПІБ здобувача: Іваніна Роман Вадимович
Тема дисертації: «Відтворення родючості чорнозему вилугуваного та продуктивність культур ланки зерно-бурякової сівозміни в Правобережному Лісостепу України»,  затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року  
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 201 "Агрономія"
Прийняття дисертації до розгляду: 17.05.2021
Дата та місце захисту: Планується 30.06.2021 об 10-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.002 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1. 
Науковий керівник:
Цвей Ярослав Петрович

 доктор сільськогосподарських наук, професор, зав. відділу а агроекомоніторингу та проблем землеробства Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

Опоненти:

Цюк Олексій Анатолійович, д.с.-г.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України  ВІДГУК

Примак Іван Дмитрович, д.с.-г.н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет  ВІДГУК

Наказ МОН від 30.04.2021 № 494 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення деяких змін до наказів МОН України

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Фонограма засідання разової спецради ДФ 26.360.002
   Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН

 


 

ДФ 26.360.001
ПІБ здобувача: Смолкова Надія Петрівна
Тема дисертації: «Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів», затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року  
Шифр та назва галузі знань: 20 "Аграрні науки та продовольство"
Код та назва спеціальності: 202 "Захист і карантин рослин"
Прийняття дисертації до розгляду: 11.10.2020
Дата та місце захисту: 22.12.2020 об 10-00 год., на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.360.001 в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1. 
Науковий керівник: Ременюк Світлана Олександрівна. кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії гербології, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України  
Опоненти: Карпук Л.М., д.с.-г.н., професор кафедри землеробства, агрохімії та грунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету (відгук)
Ткаліч Ю.І., д.с.-г.н, професор,зав кафедри загального землеробства та грунтознавства Дніпровського  державного аграрно-економічного університету (відгук)

Наказ МОН від 09.11.2020 № 1392 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів МОН від 18.08.2020 № 1064, від 28.09.2020 № 1198 та 21.10.2020 № 1287

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Анотація дисертації Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Дисертація Рішення Спецради
  Відеозапис засідання ради
  Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН