Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

Засідання спецради 2 березня 2021 р.

Valentina 2 Лютий, 2021 - 13:35

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Аралової  Тетяни Сергіївни на тему: «Оцінка та створення вихідного матеріалу за ознаками підвищеної насіннєвої продуктивності для селекції горошку посівного (ярого) (Vicia sativa L.) в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Бугайов Василь Дмитрович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Засідання спецради ДФ 26.360.001 22 грудня 2020 р.

Valentina 12 Листопад, 2020 - 11:41

О 10:00 буде розглянута  дисертація Смолкової Надії Петрівни  на тему: «Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів», затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року. Спеціальність:  202 Захист і карантин рослин

Засідання спецради 30 вересня 2020 року

Valentina 28 Серпень, 2020 - 10:24

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Сміха Василя Миколайовича на тему: «Наукове обґрунтування  конкурентної спроможності посівів нуту і розробка ефективної системи захисту їх від бур'янів у Правобережному Лісостепу України» за спеціальністю: 06.01.13 – гербологія

Засідання спецради 29 вересня 2020 року

Valentina 28 Серпень, 2020 - 09:57

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Кононюк Надії Олександрівни  на тему: «Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в умовах Лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий керівник – Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

О 13:00 буде розглянута кандидатська дисертація Парфенюк Оксани Олександрівни на тему: «Селекційно-генетичні методи створення вихідних матеріалів буряків цукрових з поліпшеними параметрами форми коренеплоду та технологічними якостями цукросировини». за спеціальністю: 06.01.05 - селекція і насінництво
Науковий керівник – Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

Засідання спецради 23 жовтня 2019 року

Valentina 23 Вересень, 2019 - 16:01

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Найденка Василя Васильовича на тему:  «Специфіка забур’янення посівів проса прутоподібного та розробка системи їх захисту у Правобережному Лісостепу України» за спеціальністю - 06.01.13 – гербологія

Засідання спецради 22 жовтня 2019 року

Valentina 23 Вересень, 2019 - 15:59

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Потапової Валентини Петрівни на тему:  «Наукове обґрунтування захисту посівів буряків цукрових від бур’янів без індукування хімічних стресів рослин культури» за спеціальністю - 06.01.13 – гербологія

Засідання спецради 9 липня 2019 року

Valentina 6 Червень, 2019 - 09:17

О 9:00 буде розглянута кандидатська дисертація Гнап Ірини Василівни на тему:    «Інтродукція сортів верби енергетичної та удосконалення технології їх вирощування у Західному Поліссі»  за  спеціальністю 06.01.09 – «Рослинництво»

Засідання спецради 30 травня 2019 року

Valentina 25 Квітень, 2019 - 11:48

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Король Лариси Володимирівни на тему:   «Формування біологічного потенціалу гороху залежно від застосування добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України» за  спеціальністю 06.01.09 – рослинництво
Науковий керівник – Присяжнюк Олег Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

Засідання спецради 19 березня 2019 року

Valentina 19 Лютий, 2019 - 11:11

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Коцар Марії Олександрівни на тему: "Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції міскантусу біотехнологічними методами" за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України).
Науковий керівник – Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, директор (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).
О 13:00 - кандидатська дисертація Моргуна Івана Андрійовича на тему: "Формування насіння цукрових буряків та садивного матеріалу міскантусу в умовах краплинного зрошення"  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Доронін Володимир Аркадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторією насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).

Засідання спецради 11 грудня 2018 року

Valentina 9 Листопад, 2018 - 09:54

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Макуха Ярослава Петровича на тему: «Теоретичні та практичні аспекти формування фітоценозів багаторічних біоенергетичних культур» за спеціальністю - 06.01.13 – гербологія р і цукрових буряків НААН).

Сторінки