Засідання спецради 29 травня 2018 року

Valentina 27 Квітень, 2018 - 09:15

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Коровко Інни Ігорівни на тему: «Модифікаційні зміни рівня адаптивності гібридів буряків цукрових до стресу в умовах Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
Науковий консультант – Присяжнюк Олег Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН).

О 13:00 - кандидатська дисертація Байдюк Тетяни Олександрівни  на тему:  «Особливості формування і прояву господарсько-цінних ознак у колекційних зразків люпину білого» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Левченко Тетяна Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (ННЦ «Інститут землеробства НААН»).