Засідання спецради 3 листопада 2015 року

Valentina 25 Вересень, 2015 - 09:51

о 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Присяжнюк Лариси Михайлівни на тему: «Особливості прояву та способи оцінки генетичних конструкцій в трансгенних рослин цукрових буряків»
Науковий керівник
– кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Петюх Григорій Павлович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, завідувач лабораторії біотехнології
о 12:30 - кандидатська дисертація Горенського Віталія Михайловича на тему: "Удосконалення способів створення вихідного матеріалу для селекції люцерни за умов підвищеної кислотності ґрунту"
Науковий керівник:
кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник Бугайов Василь Дмитрович, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, завідувач відділу селекції кормових культур

Засідання спецради 27 жовтня 2015 року

Valentina 25 Вересень, 2015 - 09:29

о 10:00  буде розглянута кандидатська дисертація Маренюка Олександра Борисовича на тему: "Селекційно-генетична оцінка вихідного матеріалу ячменю ярого в умовах підвищеної кислотності ґрунтів Правобережного Лісостепу"
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник Бугайов Василь Дмитрович, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, завідувач відділу селекції кормових культур
о 12:30 - кандидатська дисертація Бугайова Віктора Васильовича на тему: "Особливості проростання та зберігання насіння малопоширених видів злакових багаторічних трав"
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Кіндрук Микола Онисимович, головний науковий співробітник відділу насінництва Селекційно–генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН      

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Admin 6 Серпень, 2015 - 16:59

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

1) на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання:

примірник дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії - автореферат дисертації в електронному вигляді;

відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

автореферат дисертацій крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15

Сторінки