Засідання спецради 27 жовтня 2015 року

Valentina 25 Вересень, 2015 - 09:29

о 10:00  буде розглянута кандидатська дисертація Маренюка Олександра Борисовича на тему: "Селекційно-генетична оцінка вихідного матеріалу ячменю ярого в умовах підвищеної кислотності ґрунтів Правобережного Лісостепу"
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник Бугайов Василь Дмитрович, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, завідувач відділу селекції кормових культур
о 12:30 - кандидатська дисертація Бугайова Віктора Васильовича на тему: "Особливості проростання та зберігання насіння малопоширених видів злакових багаторічних трав"
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Кіндрук Микола Онисимович, головний науковий співробітник відділу насінництва Селекційно–генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН