«Оцінка поліморфізму сортів пшениці м’якої для створення нових генотипів»