Засідання спецради 7 червня 2016 року

Valentina 6 Травень, 2016 - 14:25

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Заїки Євгенія Вікторовича на тему:  «Оцінка поліморфізму сортів пшениці м’якої для створення нових генотипів» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво
Науковий керівникСозінов Олексій Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН і НААН, радник президії НАН України, завідувач відділу молекулярної генетики рослин (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»)

О 13:00 - кандидатська дисертація Гуменюка Олександра Володимировича на тему: "Створення вихідного селекційного матеріалу пшениці озимої з використанням світової колекції"  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво
Науковий керівникДубовий Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідуючий кафедрою загальної екології (Житомирський національний агроекологічний університет)