Засідання спецради 3 листопада 2015 року

Valentina 25 Вересень, 2015 - 09:51

о 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Присяжнюк Лариси Михайлівни на тему: «Особливості прояву та способи оцінки генетичних конструкцій в трансгенних рослин цукрових буряків»
Науковий керівник
– кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Петюх Григорій Павлович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, завідувач лабораторії біотехнології
о 12:30 - кандидатська дисертація Горенського Віталія Михайловича на тему: "Удосконалення способів створення вихідного матеріалу для селекції люцерни за умов підвищеної кислотності ґрунту"
Науковий керівник:
кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник Бугайов Василь Дмитрович, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, завідувач відділу селекції кормових культур