Засідання спецради ДФ 26.360.001 22 грудня 2020 р.

Valentina 12 Листопад, 2020 - 11:41

О 10:00 буде розглянута  дисертація Смолкової Надії Петрівни  на тему: «Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів», затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року. Спеціальність:  202 Захист і карантин рослин
Науковий керівник –  Ременюк Світлана Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії гербології, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України