Засідання спецради 30 травня 2019 року

Valentina 25 Квітень, 2019 - 11:48

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Король Лариси Володимирівни на тему:   «Формування біологічного потенціалу гороху залежно від застосування добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України» за  спеціальністю 06.01.09 – рослинництво
Науковий керівник – Присяжнюк Олег Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)