«Специфіка забур’янення посівів проса прутоподібного та розробка системи їх захисту у Правобережному Лісостепу України»