Засідання спецради 23 жовтня 2019 року

Valentina 23 Вересень, 2019 - 16:01

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Найденка Василя Васильовича на тему:  «Специфіка забур’янення посівів проса прутоподібного та розробка системи їх захисту у Правобережному Лісостепу України» за спеціальністю - 06.01.13 – гербологія
Науковий керівник – Макух Ярослав Петрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії гербології (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)