Засідання спецради 29 вересня 2020 року

Valentina 28 Серпень, 2020 - 09:57

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Кононюк Надії Олександрівни  на тему: «Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в умовах Лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий керівник – Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

О 13:00 буде розглянута кандидатська дисертація Парфенюк Оксани Олександрівни на тему: «Селекційно-генетичні методи створення вихідних матеріалів буряків цукрових з поліпшеними параметрами форми коренеплоду та технологічними якостями цукросировини». за спеціальністю: 06.01.05 - селекція і насінництво
Науковий керівник – Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)