Засідання спецради

23 Грудень, 2021 - 10:00 Ганженко Олександр Миколайович «Теоретичні та агробіологічні основи формування продуктивності цукроносних культур для виробництва біопалива в Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Каленська С.М., Відгук Кулік М.І., Відгук Рахметов Д.Б.
21 Грудень, 2021 - 10:00 Кателевський Валерій Миколайович «Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу гігантського «Miscanthus giganteus» для виробництва твердого біопалива в Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Коваленка В.П., Відгук Карпук Л.М.
30 Вересень, 2021 - 10:00 Присяжнюк Олег Іванович «Теоретичні та агробіологічні основи ідентифікації абіотичного стресу сільськогосподарських культур та підвищення їх толерантності» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Мельника А.В., Відгук Рахметова Д.Б., Відгук Чинчика О.С.
12 Травень, 2021 - 14:00 Новицька Наталія Валеріївна Наукові основи формування продуктивності культур та якості насіння в Правобережному Лісостепу України | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Про зміну офіційного опонента, Відгук Петриченка В.Ф., Відгук Саблука В.Т., Відгук Рожкова А.О.
11 Травень, 2021 - 10:00 Гументик Михайло Ярославович Агротехнологічні основи формування продуктивності багаторічних злакових культур для виробництва біопалива в Лісостепу України | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Бахмата М.І., Відгук Коваленка В.П., Відгук Кулика М.І.
23 Березень, 2021 - 10:00 Корнійчук Олександр Васильович «Агробіологічні основи стабілізації зерновиробництва у Центральній частині Лісостепу правобережному України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Бахмат М.І., Відгук Каленська С.М., Відгук Черенков А.В.
2 Березень, 2021 - 10:00 Аралова Тетяна Сергіївна «Оцінка та створення вихідного матеріалу за ознаками підвищеної насіннєвої продуктивності для селекції горошку посівного (ярого) (Vicia sativa L.) в умовах Правобережного Лісостепу України» | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Марчука О.С., Відгук Орлова С.Д.
22 Грудень, 2020 - 10:00 Смолкова Надія Петрівна «Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів», затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року | Анотація | Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду | Відгук Карпук Л.М., Відгук Ткаліча Ю.І., Рішення Вченої ради ІБКіЦБ НААН
30 Вересень, 2020 - 10:00 Сміх Василь Миколайович «Наукове обґрунтування конкурентної спроможності посівів нуту і розробка ефективної системи захисту їх від бур'янів у Правобережному Лісостепу України» | 06.01.13 - гербологія | Автореферат | Відгук Ткаліча Ю.І., Відгук Чернелівської О.О.
29 Вересень, 2020 - 13:00 Парфенюк Оксана Олександрівна «Селекційно-генетичні методи створення вихідних матеріалів буряків цукрових з поліпшеними параметрами форми коренеплоду та технологічними якостями цукросировини» | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Рябовол Л.О., Відгук Жемойди В.Л.
29 Вересень, 2020 - 10:00 Кононюк Надія Олександрівна «Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в умовах Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Юника А.О., Відгук Мельника А.В.
23 Жовтень, 2019 - 10:00 Найденко Василь Васильович «Специфіка забур’янення посівів проса прутоподібного та розробка системи їх захисту у Правобережному Лісостепу України» | 06.01.13 – гербологія | Автореферат | Відгук Іващенко О.О., Відгук Чернелівської О.О.
22 Жовтень, 2019 - 13:00 Різник Владислав Миколайович «Особливості процесів забур'янення і удосконалення контролювання бур'янів у посівах сочевиці Правобережного Лісостепу України» | 06.01.13 – гербологія | Автореферат | Відгук Ткаліча Ю.І., Відгук Сторчоуса І.М.
22 Жовтень, 2019 - 10:00 Потапова Валентина Петрівна «Наукове обґрунтування захисту посівів буряків цукрових від бур’янів без індукування хімічних стресів рослин культури» | 06.01.13 – гербологія | Автореферат | Відгук Задорожного В.С., Відгук Зузи В.С.

Сторінки