Созінов Олексій Олексійович

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН і НААН, радник президії НАН України, завідувач відділу молекулярної генетики рослин (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»)