Ковалишина Ганна Миколаївна

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського, директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування (Національний університет біоресурсів і природокористування України)