Кандидатські іспити

Здобувач наукового ступеня кандидата наук допускається до захисту дисертації після складання кандидатських іспитів. Перелік кандидатських іспитів визначає МОНмолодь спорту, яке здійснює контроль за їх складанням.

Здобувачі наукового ступеня кандидата наук подають засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», або засвідчене підписом і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання останнього кандидатського іспиту. У разі навчання в аспірантурі подається витяг з наказу про зарахування до аспірантури.

Якщо здобувач кандидатського ступеня не має базової освіти (агрономічної) він здає 2 додаткових іспити з споріднених спеціальностей.

Про дату складання додаткових кандидатських іспитів необхідно повідомити ДАК не пізніше ніж за 1 місяць.