06.01.13 - гербологія

                

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
06.01.13 - гербологія

 

         І. ФОРМУЛА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

  •  Галузь науки на стику ботаніки, землеробства, захисту рослин, фізіології,   фітоценології,   біохімії,  геоботаніки,  що  вивчає трав'янисті рослини,  насамперед бур'яни,  теоретичні та практичні питання захисту посівів культурних рослин від бур'янів.

          ІІ. НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Причини  виникнення забур'яненості.  Біологія,  морфологія видів і популяцій  бур'янів.  Особливості  процесів  забур'янення, вплив чинників зовнішнього середовища, обмежувальних чинників, які діють  на  рослини  бур'янів  у   посівах   сільськогосподарських, лісових, декоративних і лікарських культур.

  • Теорія     формування     агрофітоценозів.     Дослідження особливостей росту та розвитку рослин видів бур'янів, їх поширення і    масовість.   Моделювання   процесів   взаємодії   компонентів агрофітоценозів і розроблення систем управління ними.

  • Розроблення та  вдосконалення  способів  обліку  й  оцінки рівнів  забур'янення,  потенційного  засмічення орного шару ґрунту насінням бур'янів,  змін його життєздатності. Встановлення порогів шкодочинності,   прогнозів   масової   появи   сходів  бур'янів  і оптимальних строків проведення захисних заходів.

  • Проблеми видової,  популяційної та фазової  резистентності рослин   бур'янів   до   дії   гербіцидів  та  інших  факторів  їх контролювання.  Розроблення   способів   визначення   резистентних популяцій бур'янів. Обґрунтування заходів подолання резистентності бур'янів до дії захисних заходів.  Оцінка ефективності  дії  нових гербіцидів і розроблення систем їх раціонального застосування.

  • Методи захисту сільськогосподарських, лісових декоративних і лікарських культур від негативної дії  бур'янів:  агротехнічний, біологічний, фітоценотичний, біотехнологічний, хімічний, фізичний, карантинний   та   ін.   Розроблення   та   вдосконалення   систем інтегрованого  захисту  (принципи комплексування методів) стосовно різних агрофітоценозів і нових технологій вирощування культур.

  • Фізіолого-біохімічні,  токсикологічні й  інші  властивості нових перспективних хімічних, біологічних, фітоценотичних та інших засобів захисту рослин.

  • Пошук,   випробування    та    комплексне    (енергетичне, біологічне,   біоценотичне,   технічне,   економічне   і   т. д.) обґрунтування   технологій   і   способів   застосування    нових, досконаліших засобів захисту рослин

         ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: сільськогосподарські науки.