Засідання спецради

19 Вересень, 2017 - 13:00 Олекшій Людмила Мирославівна «Продуктивність буряків цукрових залежно від застосування регуляторів росту та мікродобрив в правобережній частині Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Колібабчук Т.В., Відгук Мельника А.В.
19 Вересень, 2017 - 10:00 Красновський Сергій Анатолійович "Селекційна цінність інбредних ліній кукурудзи як компонентів холодостійких високоврожайних гібридів" | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Дороніна В.А., Відгук Кузьмишиної Н.В.
28 Вересень, 2016 - 13:00 Мандровська Світлана Миколаївна «Агроекологічні основи введення в культуру проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Мельника А.В., Відгук Вишнівського П.С.
28 Вересень, 2016 - 10:00 Бузинний Микола Володимирович «Продуктивність пшениці м’якої озимої за реалізації генетичного потенціалу сортів та елементів технології вирощування у Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Вишнівського П.С., Відгук Рябчун Н.І.
27 Вересень, 2016 - 13:00 Мошківська Сніжана Валентинівна «Біологічні особливості борщівника Сосновського і наукове обґрунтування ефективної системи його контролювання в Правобережному Лісостепу України» | 06.01.13 – гербологія | Автореферат | Відгук Сторчоуса І.М., Відгук Малієнка А.М.
27 Вересень, 2016 - 10:00 Токарчук Максим Михайлович «Біологічні особливості золотушника канадського (Solidago canadensis L.) і наукове обгрунтування ефективної системи його контролювання в Правобережному Лісостепу» | 06.01.13 – гербологія | Автореферат | Відгук Сторчоуса І.М., Відгук Ткаліча Ю.І.
26 Вересень, 2016 - 10:00 Балагура Олег Вікторович «Біологічні і агротехнічні основи виробництва насіння сучасних гібридів буряків цукрових у Центральному Лісостепу України» | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Васильківського С.П., Відгук Поліщука В.В., Відгук Кобизевої Л.Н.
12 Липень, 2016 - 13:00 Тимошенко Олександр Олексійович «Удосконалення методу оцінки і створення вихідного матеріалу сої для селекції на продуктивність» | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Дороніна В.А., Відгук Січкар В.І.
12 Липень, 2016 - 10:00 Димитров Сергій Георгійович «Формування продуктивності гібридів соняшнику з генетичною стійкістю до гербіцидів в умовах Лісостепу України» | 06.01.09 – рослинництво | Автореферат | Відгук Мельника А.В., Відгук Вишнівського П.С.
7 Червень, 2016 - 13:00 Гуменюк Олександр Володимирович "Створення вихідного селекційного матеріалу пшениці озимої з використанням світової колекції" | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Орлова С.Д., Відгук Тищенка В.М.
7 Червень, 2016 - 10:00 Заїка Євгеній Вікторович «Оцінка поліморфізму сортів пшениці м’якої для створення нових генотипів» | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Ковалишина Г.М., Відгук Васильківського С.П.
19 Квітень, 2016 - 13:00 Шевель Лариса Олексіївна «Біологічні особливості рослин калістефусу китайського (Сallistephus chinensis (l.) nees) та їх використання в селекційному процесі» | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Опалко А.І., Відгук Черняка В.М.
19 Квітень, 2016 - 10:00 Шутенко Таїса Олександрівна «Однофазний спосіб збирання насіння цукрових буряків за хімічного підсушування насінників» | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Опалко А.І., Відгук Кравченко В.А.
1 Березень, 2016 - 13:00 Гагін Андрій Олександрович «Мінливість та успадкування господарсько-цінних ознак у вики ярої» | 06.01.05 – селекція і насінництво | Автореферат | Відгук Бугайова В.Д., Відгук Поліщука В.В.

Сторінки