Тиражування та розсилання автореферату

- Подати на підпис до вченого секретаря Спецради автореферат дисертації (формат А4) з підписом наукового керівника та офіційних опонентів, призначених спеціалізованою вченою радою.

- Підписаний до друку автореферат, тиражувати та розіслати згідно списку розсилки, визначеного спеціалізованою вченою радою.

- Не пізніше ніж за місяць до захисту один примірник дисертації (з підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради і печаткою інституту) та 2 примірники автореферату необхідно передати в  бібліотеку (2 корпус інституту) (2 поверх,) та отримати довідку з бібліотеки.

Перелік установ, яким надсилають автореферати дисертації

 

Документи: