Ткаліч Юрій Ігорович

Доктор сільськогосподарських наук,   професор, завідувач кафедри загального землеробства та ґрунтознавства (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет)