Склад спецради

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН працює Спеціалізована вчена рада Д 26.360.01, затверджена Міністерством освіти і науки України від 22.12.2016 р., наказ № 1604  з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 «Селекція і насінництво», 06.01.09 «Рослинництво» та 06.01.13 «Гербологія» строком на три роки.

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Д 26.360.01
Голова ради:
1. Роїк Микола Володимирович, д.с.-г.н., професор, директор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.09.

Заступники голови:
2. Балан Василь Миколайович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.05;
3.  Іващенко Олександр Олексійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.13.

Вчений секретар:
4. Сторожик Лариса Іванівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач сектору, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.09.

Члени ради:
5. Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна, д.с.-г.н., головний науковий співробітник відділу, Білоцерківське відділення Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.05.
6. Васильківський Станіслав Петрович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 06.01.05;
7. Вишнівський Петро Станіславович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
8. Гізбуллін Наїль Гайфуллович, д.с.-г.н., професор, консультант дирекції, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.13;
9. Доронін Володимир Аркадійович, д.с.-г.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.05;
10. Заришняк Анатолій Семенович, д.с.-г.н., професор, віце-президент - головний вчений секретар, Національна академія аграрних наук України, спеціальність 06.01.09;
11. Зуза Володимир Серафимович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаева, спеціальність 06.01.13;
12. Іващенко Олександр Олександрович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут захисту рослин, спеціальність 06.01.13;
13. Нурмухаммедов Алішер Кахрамонович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.09;
14. Орлов Станіслав Дмитрович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.05;
15. Саблук Василь Трохимович, д.с.-г.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.09;
16. Сінченко Віктор Миколайович, д.с.-г.н., доцент, заступник директора, Інституг біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.13;
17. Тараненко Любов Калинівна, д. біол. н., професор, генеральний директор, НВП «Антарія», спеціальність 06.01.05;
18. Фучило Ярослав Дмитрович, д.с.-г.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.09.
19. Цвей Ярослав Петрович, д.с.-г.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, спеціальність 06.01.13.

Спеціалізована вчена рада діє на підставі Положення про спеціалізовану вчену раду

Документи: 
ДолученняРозмір
Наказ МОН України477.85 КБ