Доронін Володимир Аркадійович

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторією насінництва та насіннєзнавства буряків і біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України