Засідання спецради 30 вересня 2021 р.

Valentina 31 Серпень, 2021 - 08:48

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Присяжнюка Олега Івановича, на тему: «Теоретичні та агробіологічні основи ідентифікації абіотичного стресу сільськогосподарських культур та підвищення їх толерантності», спеціальність:  06.01.09 – рослинництво.  

Науковий консультант: Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Офіційні опоненти:
Мельник Андрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва, Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України;
Рахметов Джамал Бахлулович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток), завідувач відділу культурної флори Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України;
Чинчик Олександр Сергійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології, карантину і захисту рослин Подільського державного аграрно - технічного університету МОН України.