Засідання спецради 23 грудня 2021 року

Valentina 22 Листопад, 2021 - 12:07

О 10 годині  буде розглянута докторська  дисертація Ганженка Олександра Миколайовича на тему: «Теоретичні та агробіологічні основи формування продуктивності цукроносних культур для виробництва біопалива в Лісостепу України», спеціальність:  06.01.09 – рослинництво.

Науковий консультант: Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Офіційні опоненти:
Каленська Світлана Михайлівна
, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України;
Рахметов Джамал Бахлулович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток), завідувач відділу культурної флори Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України;
Кулик Максим Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України.