Засідання спецради 21 грудня 2021 року

Valentina 22 Листопад, 2021 - 12:05

О 10 годині  буде розглянута кандидатська  дисертація Кателевського Валерія Миколайовича на тему: «Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу гігантського «Miscanthus giganteus» для виробництва твердого біопалива в Лісостепу України» , спеціальність:  06.01.09 – рослинництво. 

Науковий керівник: Гументик Михайло Ярославович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідуючий лабораторії селекції і технологій вирощування деревних біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Офіційні опоненти:
Карпук Леся Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету МОН України;
Коваленко Віталій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.