Засідання спецради 12 травня 2021 року

Valentina 12 Квітень, 2021 - 20:21

О 14:00 буде розглянута докторська дисертація Новицької Наталії Валеріївни  на тему:«Наукові основи формування продуктивності культур та якості насіння в Правобережному лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий консультант – Каленська Світлана Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України, завідувач кафедри рослинництва.

Про зміну офіційного опонента