Порядок присудження ступеня доктора філософії (PHD)