Орлов Станіслав Дмитрович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції, насінництва зернових і зернобобових культур та багаторічних трав Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН