Кузьмишина Наталія Василівна

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Національного центру генетичних ресурсів рослин України (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН)