Доронін Володимир Аркадійович

Доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН)