Бугайов Василь Дмитрович

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції кормових культур (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН)