Бугайов Василь Дмитрович

кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН