Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Valentina 5 Листопад, 2019 - 11:15

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
Постанова  Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 

Порядок присудження ступеня доктора філософії (PHD)

Разові спецради

Valentina 6 Грудень, 2021 - 10:14

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

Засідання спецради 23 грудня 2021 року

Valentina 22 Листопад, 2021 - 12:07

О 10 годині  буде розглянута докторська  дисертація Ганженка Олександра Миколайовича на тему: «Теоретичні та агробіологічні основи формування продуктивності цукроносних культур для виробництва біопалива в Лісостепу України», спеціальність:  06.01.09 – рослинництво.

Засідання спецради 21 грудня 2021 року

Valentina 22 Листопад, 2021 - 12:05

О 10 годині  буде розглянута кандидатська  дисертація Кателевського Валерія Миколайовича на тему: «Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу гігантського «Miscanthus giganteus» для виробництва твердого біопалива в Лісостепу України» , спеціальність:  06.01.09 – рослинництво. 

Наказ №31 від 6 жовтня 2021 р.

Засідання спецради 30 вересня 2021 р.

Valentina 31 Серпень, 2021 - 08:48

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Присяжнюка Олега Івановича, на тему: «Теоретичні та агробіологічні основи ідентифікації абіотичного стресу сільськогосподарських культур та підвищення їх толерантності», спеціальність:  06.01.09 – рослинництво.  

Засідання спецради 12 травня 2021 року

Valentina 12 Квітень, 2021 - 20:21

О 14:00 буде розглянута докторська дисертація Новицької Наталії Валеріївни  на тему:«Наукові основи формування продуктивності культур та якості насіння в Правобережному лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий консультант – Каленська Світлана Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України, завідувач кафедри рослинництва.

Про зміну офіційного опонента

Засідання спецради 11 травня 2021 р.

Valentina 9 Квітень, 2021 - 21:01

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Гументика Михайла Ярославовича  на тему:«Агротехнологічні основи формування продуктивності багаторічних злакових культур для виробництва біопалива в Лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий консультант – Курило Василь Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член- кореспондент НААН, Вінницький національний аграрний університет МОН, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу.

Засідання спецради 23 березня 2021 р.

Valentina 25 Лютий, 2021 - 15:39

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Корнійчука Олександра Васильовича  на тему:«Агробіологічні основи  стабілізації зерновиробництва у Центральній частині Лісостепу правобережному України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий консультант – Петриченко Василь Флорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, радник дирекції з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Сторінки