Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Valentina 5 Листопад, 2019 - 11:15

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
Постанова  Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 

Наказ №31 від 6 жовтня 2021 р.

Засідання спецради 30 вересня 2021 р.

Valentina 31 Серпень, 2021 - 08:48

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Присяжнюка Олега Івановича, на тему: «Теоретичні та агробіологічні основи ідентифікації абіотичного стресу сільськогосподарських культур та підвищення їх толерантності», спеціальність:  06.01.09 – рослинництво.  

Разові спецради

Valentina 21 Липень, 2021 - 11:14

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

Засідання спецради 12 травня 2021 року

Valentina 12 Квітень, 2021 - 20:21

О 14:00 буде розглянута докторська дисертація Новицької Наталії Валеріївни  на тему:«Наукові основи формування продуктивності культур та якості насіння в Правобережному лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий консультант – Каленська Світлана Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України, завідувач кафедри рослинництва.

Про зміну офіційного опонента

Засідання спецради 11 травня 2021 р.

Valentina 9 Квітень, 2021 - 21:01

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Гументика Михайла Ярославовича  на тему:«Агротехнологічні основи формування продуктивності багаторічних злакових культур для виробництва біопалива в Лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий консультант – Курило Василь Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член- кореспондент НААН, Вінницький національний аграрний університет МОН, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу.

Засідання спецради 23 березня 2021 р.

Valentina 25 Лютий, 2021 - 15:39

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Корнійчука Олександра Васильовича  на тему:«Агробіологічні основи  стабілізації зерновиробництва у Центральній частині Лісостепу правобережному України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий консультант – Петриченко Василь Флорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, радник дирекції з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Засідання спецради 2 березня 2021 р.

Valentina 2 Лютий, 2021 - 13:35

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Аралової  Тетяни Сергіївни на тему: «Оцінка та створення вихідного матеріалу за ознаками підвищеної насіннєвої продуктивності для селекції горошку посівного (ярого) (Vicia sativa L.) в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.05 – селекція і насінництво.
Науковий керівник – Бугайов Василь Дмитрович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Засідання спецради ДФ 26.360.001 22 грудня 2020 р.

Valentina 12 Листопад, 2020 - 11:41

О 10:00 буде розглянута  дисертація Смолкової Надії Петрівни  на тему: «Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів», затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року. Спеціальність:  202 Захист і карантин рослин

Засідання спецради 30 вересня 2020 року

Valentina 28 Серпень, 2020 - 10:24

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Сміха Василя Миколайовича на тему: «Наукове обґрунтування  конкурентної спроможності посівів нуту і розробка ефективної системи захисту їх від бур'янів у Правобережному Лісостепу України» за спеціальністю: 06.01.13 – гербологія

Сторінки