Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Valentina 5 Листопад, 2019 - 11:15

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
Постанова  Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 

Засідання спецради 23 березня 2021 р.

Valentina 25 Лютий, 2021 - 15:39

О 10:00 буде розглянута докторська дисертація Корнійчука Олександра Васильовича  на тему:«Агробіологічні основи  стабілізації зерновиробництва у Центральній частині Лісостепу правобережному України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.

Засідання спецради 2 березня 2021 р.

Valentina 2 Лютий, 2021 - 13:35

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Аралової  Тетяни Сергіївни на тему: «Оцінка та створення вихідного матеріалу за ознаками підвищеної насіннєвої продуктивності для селекції горошку посівного (ярого) (Vicia sativa L.) в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.05 – селекція і насінництво.

Разові спецради

Valentina 24 Грудень, 2020 - 10:14

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

Засідання спецради ДФ 26.360.001 22 грудня 2020 р.

Valentina 12 Листопад, 2020 - 11:41

О 10:00 буде розглянута  дисертація Смолкової Надії Петрівни  на тему: «Особливості забур'янення енергетичних посадок тополі чорної (Populus nigra L.) та розробка ефективних систем захисту її від бур'янів», затверджена Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Протокол № 1 від 18 січня 2017 року. Спеціальність:  202 Захист і карантин рослин

Засідання спецради 30 вересня 2020 року

Valentina 28 Серпень, 2020 - 10:24

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Сміха Василя Миколайовича на тему: «Наукове обґрунтування  конкурентної спроможності посівів нуту і розробка ефективної системи захисту їх від бур'янів у Правобережному Лісостепу України» за спеціальністю: 06.01.13 – гербологія

Засідання спецради 29 вересня 2020 року

Valentina 28 Серпень, 2020 - 09:57

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Кононюк Надії Олександрівни  на тему: «Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в умовах Лісостепу України» за спеціальністю:  06.01.09 – рослинництво.
Науковий керівник – Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

О 13:00 буде розглянута кандидатська дисертація Парфенюк Оксани Олександрівни на тему: «Селекційно-генетичні методи створення вихідних матеріалів буряків цукрових з поліпшеними параметрами форми коренеплоду та технологічними якостями цукросировини». за спеціальністю: 06.01.05 - селекція і насінництво
Науковий керівник – Роїк Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України)

Засідання спецради 23 жовтня 2019 року

Valentina 23 Вересень, 2019 - 16:01

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Найденка Василя Васильовича на тему:  «Специфіка забур’янення посівів проса прутоподібного та розробка системи їх захисту у Правобережному Лісостепу України» за спеціальністю - 06.01.13 – гербологія

Засідання спецради 22 жовтня 2019 року

Valentina 23 Вересень, 2019 - 15:59

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Потапової Валентини Петрівни на тему:  «Наукове обґрунтування захисту посівів буряків цукрових від бур’янів без індукування хімічних стресів рослин культури» за спеціальністю - 06.01.13 – гербологія

Засідання спецради 9 липня 2019 року

Valentina 6 Червень, 2019 - 09:17

О 9:00 буде розглянута кандидатська дисертація Гнап Ірини Василівни на тему:    «Інтродукція сортів верби енергетичної та удосконалення технології їх вирощування у Західному Поліссі»  за  спеціальністю 06.01.09 – «Рослинництво»

Сторінки